Txomin Agirregomezkorta Pérez

JARRERAK

txomin

 

hatzak2.gif (1464 bytes) eskua.gif (3289 bytes) zuloak.gif (557 bytes)
 
DO DO# RE RE# MI FA FA# SOL SOL# LA LA# SI
.
.do1.gif (225 bytes) do2.gif (225 bytes) do3.gif (236 bytes) do3.gif (236 bytes)
DO DO DO DOII
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia:Ongi sartu
zuloan behar bezala
afinatzeko
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
gertu.gif (60 bytes)Erakuslea: Zulotik
oso gertu, erabat itxi
gabe. Zulo erdia ere
itxi daiteke.
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi
. . Goiko DO notak berez
duen hots ozena gozo-
tzeko erabiltzen da
hatz erakuslea.
Aurreko notan hatzizki-
ak zuloa ixten duenean,
jarrera hau erabiltzea
komenigarria da.

§

do#1.gif (447 bytes) .do#2.gif (282 bytes) do#3.gif (250 bytes) do#3.gif (250 bytes)
DO#, REb DO#, REb DO#II, REbII DO#III, REbIII
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Txikia:Erdia itxi
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Zeharo itxi
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Pixka bat itxi
afinazioa zuzentzeko adina
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
Notak agudoagoak diren heinean
hatzikiak gehiago itxi behar du zuloa.
Nota zaila eta sonoritate txarrekoa . .

§

re1.gif (264 bytes) .re2.gif (241 bytes) re3.gif (224 bytes) re3.gif (224 bytes) dostr1.gif (255 bytes)
RE RE REII REIII, RE*, RE DO# -REIV txioia
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Pixka bat itxi afinazioa zuzentzeko adina
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia ireki
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
DO#erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)
REIVerdi.gif (60 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)estali.gif (58 bytes)
. . . Hiru izen jarrera berbera adierazteko: RE hirugarrena, izartxoa (*) atzetik pixka bat ireki behar dela adierazteko, eta RE lehenengoa zuzendu (Izartxoaren esannahi bera du) RE nota desafinatua dago horrela: Kasu berezitan erabiltzeko egokia, txio bera egiteko beste bi era dauden arren (DO#I,REI  eta DO#III,REII).

§

res1.gif (439 bytes) res2.gif (282 bytes) .res3.gif (365 bytes) mibtr1.gif (446 bytes)
RE#, MIb RE#, MIb RE#*, MIb* MIb - FA txioia
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Luzea: pixka bat itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Luzea: Erdi ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi
MIb: ireki.gif (59 bytes)erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)
FAireki.gif (59 bytes)erdi.gif (60 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)

Notak grabeagoak diren heinean hatz
luzeak gehiago itxi behar du zuloa

. Mi bemola (RE#) grabea denean ongi afinatzea zailagoa da. Hori konpontzeko hatzikiak zuloa itxi dezake eta hatz luzeak zuloak pixka bat gehiago ireki: errezago afinatzen eta hotsa ozenagoa da. Gainera aurreko nota atzikiak baliatzen bada, bertan utz daiteke bere jarrera aldatu gabe. FA nota desafinatua ateratzen da honela, baina modu honetan MI bemola, nota erreala alegia, beti afinazio berarekin jotzen da.
Beheko MI bemola eta FA bemolatan gainera, beheko zuloa hatzikiaz itxi daiteke.

§

mi1.gif (265 bytes) .mi2.gif (246 bytes) mi3.gif (223 bytes)
MI MI* MI*
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi
erdi.gif (60 bytes)Erpurua:Tartetxo bat ireki
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
. Beheko notek zuzenketa behar dute ongi afinatzeko. Horretarako, hatzizkiaz baliatuz beheko zuloa zeharo itxi Afinazio ona lortzeko, batzutan lotura errazteko ere erabilia

§

fa1.gif (267 bytes) .fa2.gif (247 bytes) fa3.gif (225 bytes) mis.gif (226 bytes)
FA FA* FA* MI#II,FAII
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
erdi.gif (60 bytes)Erakuslea: Piska bat itxi, afinazioa zuzentzeko adina soilik.
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Tartetxo bat ireki.
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi.
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Zeharo itxi
. Beheko notek zuzenketa behar dute ongi afinatzeko. Batzutan atzikiak beheko zuloa itxi daiteke Afinazio ona lortzeko. Batzutan lotura errazteko ere erabilia. Aurreko notak baheko zuloa itxia duenean erabil daiteke honako jarrera: Gehienetan MI# notarekin erabiltzen da.

§

fas1.gif (292 bytes) fas2.gif (255 bytes) .fas3.gif (343 bytes) fas3.gif (343 bytes) fas2.gif (255 bytes)
FA#, SOLb FA#, SOLb FA#II, SOLb II FA#III, SOLb III FA#IV, SOLb IV
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Pixka bat itxi, afinazio ona lortzeko adina soilik.
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia itxia
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia itxia
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
. . Zenbat eta gorago orduan eta gehiago ireki behar da atzeko zuloa. goiko FA sostengatuan ia erabat ireki behar da zuloa. Behe beheko FA sostengatuan, ordea, ia erabat itxi: Beheko notetan, beheko zuloa irekia, itxia edo erdizka egon daiteke. Honen arabera atzeko zuloa gehiago edo gutxiago itxi beharko da afinazio zuzena lortzeko. Beheko notetan, beheko zuloa irekia, itxia edo erdizka egon daiteke. Honen arabera atzeko zuloa gehiago edo gutxiago itxi beharko da afinazio zuzena lortzeko. Txistulari zahar askok lehen jarreratzat dute. Afinazio oso ona du eta pasarte askotan oso komenigerria da.

§

sol1.gif (266 bytes) .sol2.gif (206 bytes) sol2.gif (206 bytes) sol3.gif (159 bytes) sol4.gif (220 bytes)
SOL SOLII SOL III SOL SOL
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Luzea: ia zeharo itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
SOL:ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)
SOL:estali.gif (58 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)
SOL:ireki.gif (59 bytes)ireki.gif (59 bytes)estali.gif (58 bytes)ireki.gif (59 bytes)
. Hatz luzea itxi eta irekitzerakoan bibratoa lortzen da. Nota zaila. FA txioia egiteko egokia. Behe beheko SOL nahiko desafinatua ateratzen da: zuzentzeko beste jarrera hau erabil daiteke. Beste hainbat era. afinazioaren aldetik diferentzia txikia dago.

§

sols1.gif (454 bytes) .sols2.gif (263 bytes) solstr1.gif (255 bytes)
SOL#, LAb SOL#*, LAb* SOL#, LA txioia
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Txikia: Erdia itxi
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia itxia
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Zeharo itxi
SOL#erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)
LA:    erdi.gif (60 bytes)erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)
Zenbat eta beherako geroz eta gutxiago itxi behar da beheko zuloa. Goiko SOL# (LA bemol) jotzeko hatzikiak zuloa erabat itxi behar du. Beheko zuloa zeharo hitxiz gero nota hau arriskutsua da. Arazo hau konpontzeko atzeko zuloan zirrikitu bat uzten da. Ohizko jarrerekin egin daiteke, hauxe da modurik egokiena. Baina bada beste bat, kasu berezi batzutarako aproposa gerta daitekeena, LA oso ongi afinatuta ez badago ere.

§

.la1.gif (181 bytes) la2.gif (206 bytes) la3.gif (200 bytes) la3.gif (200 bytes)
LA LA LAII LAIII
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia:Eskuineko hatz erakusle edo luzearekin itxi
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia ireki.
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi.
. . Goiko LAI nahiko gogorra da. Hotz hau era samurrean ekoizteko LAII jarrera erabiltzen da. Baina erne! Berez pixka bat desafinatua dago. Berez hondoko moduan egin beharko litzake: LAII ireki.gif (59 bytes)erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes) .

§

las1.gif (219 bytes) las2.gif (247 bytes) .las2.gif (247 bytes) las3.gif (264 bytes) las3.gif (264 bytes) sibtr1.gif (253 bytes)
LA#, SIb LA#, SIb LA#, SIb LA#, SIb LA#II, SIbII SIb - DO txioia
erdi.gif (60 bytes)Erpurua:Tartetxo bat ireki.
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Eskuineko hatz erakusle edo luzearekin itxi
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Luzea: Piska bat ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
erdi.gif (60 bytes)Luzea: Piska bat ireki
estali.gif (58 bytes)Txikia: itxi
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdia ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
erdi.gif (60 bytes)Luzea: Erdi ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: irek
ireki.gif (59 bytes)Erpurua: ireki
ireki.gif (59 bytes)Erakuslea: ireki
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
SIb: ireki.gif (59 bytes)erdi.gif (60 bytes)estali.gif (58 bytes)estali.gif (58 bytes)
DOireki.gif (59 bytes)erdi.gif (60 bytes)ireki.gif (59 bytes)estali.gif (58 bytes)
. . Batzutan beste jarrera hau erabil daiteke. Ondorioa: hots ozenagoa eta garbiagoa. Gainera aurreko notak beheko zuloa itxi badu hatzikia bertan utz dezakegu alperrikako lanik egin gabe.   Soilik LA-SI bemol lotura eginez gero. Kasu honetan jarrera oso interesgarria da. Kontuz aritu, luze samar eginez gero pottoa egin daiteke. arazo hau konpontzeko erpuruabere zulotik ahalik eta gertuen manteindu baina zuloa itxi gabe. DO nota desafinatua ateratzen da honela, baina modu honetan MI bemola, nota erreala alegia, beti afinazio berarekin jotzen da.

§

.si1.gif (185 bytes) si2.gif (224 bytes) si3.gif (229 bytes) si3.gif (229 bytes)
SI SI SI SIII
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Zeharo itxi
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
ireki.gif (59 bytes)Luzea: ireki
ireki.gif (59 bytes)Txikia: ireki
estali.gif (58 bytes)Erpurua: itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
gertu.gif (60 bytes)Luzea::Zulotik oso gertu utzi, erabat itxi gabe.
erdi.gif (60 bytes)Txikia: Erdia itxi
erdi.gif (60 bytes)Erpurua: Erdi itxi
estali.gif (58 bytes)Erakuslea: itxi
estali.gif (58 bytes)Luzea: itxi
estali.gif (58 bytes)Txikia: Zeharo itxi
Ez da ia entzuten. Afinatzeko ere zaila. . . .

§

Txomin Agirregomezkorta Pérez

JARRERAK GORA JARRERAK BEHERA

"Azkeneko garaietan irakasle eta jotzaile lanak hainbat jarrera berriekin topatzera eraman nau. Hasieran gutxi samar ziren eta aparteko inportantziarik ez nuen eman. Baina piskanaka multzo zabala osatzera iritsi dira eta, batez ere, zailtasunak gora doazen neurriak, lagungarri agertu"


Hauxe dio Jose lnazio Ansurena txistu maisuak TXISTU GOZOA ikasbidean dioena, erdi mailari dagokion liburuan. zortzigarren orrialdean hain zuzen.Hainheste nota berri aurkitu izanak izan du ondorio hat irakasleengan: neurri berean gure ikasleei irakatsi beharra. Hau nahaspila! Gaztetxoengan gehienbat. Momentuan jarrera berria ikasi eta egitea erraza da, bai eta hurrengo asterako ahaztea ere. Edo, kasurik onenean. gogoratu arren honelako edo halako pasartetan, zein jarrera komeni den jakitea ez da hain erraza.

"Zerbait egin hehar da" pentsatu nuen. Noski, jarrera guztiak azaldu: nola egiten diren, noiz erabili, abantailak eta ahar. Eta idazteariari ekin nion! Hitzak idatzi ahala zera pentsatu nuen: "ezer berririk ez naiz esaten ari"Egia. Dokumentazio bilatzen hasita hortxe aurkitu nuen guztia. Non? Begira bibliografia.

Beraz, badakizu: informazio edo daturik jaso nahi izanez gero aurreko textu horietan begiratu. Baina textuok eskura izan arren, ikasle askotxok ez dute oraindik bigarren jarreren gaia argi eta garbi ikusten.

Bestalde, gure txistu eta danbolina ez dute materiale osagarri asko. Zera da, Txistulari aldizkaria eta txistu ikasbide batzu aparte utzita, grabaketa batzu ere bai, beste zein materiale du txistuak? Gutxi, oso gutxi. Txisturako lamina batzu hutsune hori bete dezakete.

Bi ideia hauek uztartu ditut: bigarren jarrerak grafikoki azaltzen dituen lamina bat. Bigarren, hirugarren..., bai eta lehenengo jarreraak ere! Ez dut beste argibiderik emango, ez dut uste behar denik ere. Laminaren helburua begirada batean jarrera nola den azaltzea da. Baina, badaezpada ere, behekaldean dauden oharrak arretaz irakurri.

Eta animo, jarrera berriak ez dira hain zailak eta gero exkertuko duzu ikasi izana.

 

"El trabajo de enseñanza e intérprete me ha hecho tropezar en los últimos años con nuevas posiciones para obtener notas que ya coinseguíamos de otros modos. al comienzo eran escasos y no les concedí demasiada imoportancia. Pero han llegado a formar un nutrido grupo que, a medida que avanzan las dificultades técnicas, resulta de grán utilidad."


Esto es lo que dice el maestro Jose Ignacio ansorena en su método de txistu TXISTU GOZOA, en el volúmen correspondiente al grado medio, concretamente en la página 19. La aparición de tanatas nuevas posiciones ha tenido su efecto entre los profesores: la necesidad de trasmitirlas a su vez a los alumnos. ¡Que lio! sobre todo entre los más jóvenes. En el momento de la explicación es fácil aprender y aplicar la nueva posición. Pero también lo es que para la siguiente clase se haya olvidado. En el mejor de los casos, incluso aunque se recuerde la nueva posición, ya no es tan fácil saber que posición conviene emplear en tal o cual pasaje.

Había que hacer algo, explicar cómo son las nuevas posiciones, cuando utilizarlas, ventajas... Pero realmente eso ya estaba hecho. ¿Donde? Observa la bibliografía. Por lo tanto, el que quiera más información que accuda a los textos señalados. Pero a pesar de que esta documentación está al alcance de la mano, muchos alumnos no terminan de asimilar las nuevas posiciones.

Por otro lado, lo cierto es que el txistu y el tamboril no disponen de material complementario, al margen de la revista Txistulari y algunos mátodos de txistu, incluso algunas grabaciones. Algunas láminas propias para txistu pueden llenar, aunque sólo sea en parte, ese hueco.

He aquí esas dos ideas en un sólo producto: una lámina que explique gráficamente las segundas, terceras... posiciones, incluso las primeras. su objetivo es que de un sólo vistazo se entienda cómo es cada posición.

Y ánimo, las nuevas posiciones no son tan difíciles, y más tarde agradecerás el haberlas aprendido.

"Le travail d'enseignant et d'interprète m'a donné l'occasión d'être confront'e, ces dernières annés, à des nouvelles positions destineés à obtenir des notes que nous jouons déjà d'une otre façon. Au début elles étaient rares et je ne leur ai pas accordé beaucoup d'importance. Mais elles ont fini par former un groupe important qui, à mesure qu'avancent les difficultés techniques, se révele être d'une grande utilité"


Cést ce qui dit le maître Jose Ignazio Ansorena dans sa Méthode de Txistu TXISTU GOZOA, dans le volume qui correspond au degré moyen, à la page 19 exactement. L'apparition d'autant de nouvelles positions a eu de l'effet parmi les professeurs: la necessité de les transmetre à leur tour à leur élèves. Quel casse-tête! surtout parmi les plus jeunes.  au moment de l'explication, il est facile d'apprendre à utiliser une nouvelle position. Mais il est tout aussi facil de l'oublier por le niveau suivant. dans le meilleur des cas, même si l'on se souvient de la nouvelle position, il n'est pas facile de savoir quelle est la position qui convient le mieux dans tel ou tel passage.

Il fallait faire quelque chose, expliquer comment son les nouvelles positions, quand les utiliser, leurs avantages,... Mais en realité, cela étain dèjá fait. Où? Regardez donc la bibliographie.

donc, que celui que souhaite plus d'informations se réfere aux textes indiqués. Mais bien que cette documentation soit a la portée de la main, beaucoup d'élèvesn'arrivent pas à assimiler les nouvelles positions.

D'un autre côté, il est certain que le txistu et le ttun-ttun ne disposent pas de matériel complémentaire, à part de la revue Txistulari et quelques méthodes de txistu, quelques enregistrements aussi. Quelques gravures propres au txistu peuvent, bien qu'en partie seulement, combler ce vide.

Voici ces deux idées en un seuil produit: une gravure qui explique par un graphique les seconds, troisièmes,... positions et même les premières. son but es que d'un seul coup d'eoil l'on comprenne comment est chaque position.

Les nouvelles positions ne sont pas si difficiles, et après tu vas remercier si tu les apprenes dés maintenant. Courage!

BIBLIOGRAFIA

Ansorena, Jose Ignazio. Txistu Gozoa, Lehenengo Maila. Erviti, 1982
Ansorena, Jose Ignazio. Txistu Gozoa, Bigarren Maila. Erviti, 1983
Ansorena, Jose Ignazio. Txistu Gozoa, Hirugarren Maila. Erviti, 1985
Ansorena, Jose Ignazio. Txistu Gozoa, Erdi Maila. Erviti, 1990
De Miguel, Kepa. Algunas cuestiones referentes a la fsica del txistu:
posicin de armnicos y segundas posiciones
. Txistulari 157

§